Ce reprezinta inspectia fiscala?

Inspectia fiscala este reglementata de Codul de procedura fiscala, la titlul VII, care o defineste astfel:
Inspectia fiscala are ca obiect verificarea legalitatii si conformitatii declaratiilor fiscale, corectitudinii si exactitatii indeplinirii obligatiilor de catre contribuabili, respectarii prevederilor legislatiei fiscale si contabile, verificarea sau stabilirea, dupa caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferentelor obligatiilor de plata si a accesoriilor aferente acestora.
Astfel, inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat. In cazul contribuabililor cu sedii secundare, inspectia fiscala se face, de regula, concomitent la sediul principal si la sediile secundare de catre organul fiscal competent.

De asemenea, conform Codului de procedura fiscala, inspectia fiscala are urmatoarele atributii:
constatarea si investigarea fiscala a tuturor actelor si faptelor rezultand din activitatea contribuabilului supus inspectiei sau altor persoane privind legalitatea si conformitatea declaratiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale, in vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;
analiza si evaluarea informatiilor fiscale, in vederea confruntarii declaratiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse;
sanctionarea potrivit legii a faptelor constatate si dispunerea de masuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislatiei fiscale.
Pentru ducerea la indeplinire a acestor atributii, organul de inspectie fiscala va proceda la:
examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;
verificarea concordantei dintre datele din declaratiile fiscale cu cele din evidenta contabila a contribuabilului;
discutarea constatarilor si solicitarea de explicatii scrise de la reprezentantii legali ai contribuabililor sau imputernicitii acestora, dupa caz;
solicitarea de informatii de la terti;
stabilirea corecta a bazei de impunere, a diferentelor datorate in plus sau in minus, dupa caz, fata de creanta fiscala declarata si/sau stabilita, dupa caz, la momentul inceperii inspectiei fiscale;
stabilirea de diferente de obligatii fiscale de plata, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestora;
verificarea locurilor unde se realizeaza activitati generatoare de venituri impozabile;
dispunerea masurilor asiguratorii in conditiile legii;
efectuarea de investigatii fiscale potrivit examinarea documentelor aflate in dosarul fiscal al contribuabilului;
aplicarea de sanctiuni potrivit prevederilor legale;
aplicarea de sigilii asupra bunurilor, intocmind in acest sens proces-verbal.
In plus, in Codul de procedura fiscala, se mentioneaza ca formele de inspectie fiscala sunt:
inspectia fiscala generala, care reprezinta activitatea de verificare a tuturor obligatiilor fiscale ale unui contribuabil, pentru o perioada de timp determinata;
inspectia fiscala partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor obligatii fiscale, pentru o perioada de timp determinata.
De asemenea, in cadrul unei inspectii fiscale, se aplica doua proceduri de control:
controlul inopinat reprezinta verificarea faptica si documentara, in principal, ca urmare a unei sesizari cu privire la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a contribuabilului;
controlul incrucisat consta in verificarea documentelor si operatiunilor impozabile ale contribuabilului, in corelatie cu cele detinute de alte persoane; controlul incrucisat poate fi si inopinat.